Βρίσκεστε εδώ: Ποιότητα - Ασφάλεια - Περιβάλλον / Πιστοποιητικά
 
Πιστοποιητικά
Η ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Εταιρείες που κατέχει παράλληλα τόσες πολλές πιστοποιήσεις συνδεδεμένες με την ποιότητα και την προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία:

ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διοίκησης

ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Πολιτική

ΙSO 45001:2018 για θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας

Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC Annex III Module H. Η πιστοποίηση αυτή επιτρέπει στην ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε να εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης κατά PED 97/23/EC, με τη μοναδική διακριτική σφραγίδα της CE 0654.

ASME PP Stamp για την προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων υπό πίεση επί τόπου των έργων

ASME A Stamp για την ανέγερση λεβητών μονάδων παραγωγής ενέργειας επί τόπου των έργων

Board of Pressure Vessels and Boilers Inspectors Stamp (NB Mark)