Βρίσκεστε εδώ: Έργα / Υπό κατασκευή Έργα
 
Υπό Κατασκευή Έργα
Προμήθεια υλικών και κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων και της παραλλαγής της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων, Τμήμα ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων) Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλότ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ