Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Πρόσφατα έργα / Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II)

Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II)

 
Η ΑΤΕΡΜΩΝ συμμετέχει στην Κοινοπραξία «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε – ΕΚΜΕ Α.Ε - TMUCB S.A – ΜΕΤΚΑ Α.Ε», η οποία ανέλαβε το Έργο Αναβάθμισης Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II). Το εν λόγω έργο, κύριος του οποίου είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, περιλαμβάνει τη Μονάδα Hydrocraker με όλες τις βοηθητικές μονάδες.

Η Area II περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες / Συστήματα:
- Παραγωγής Υδρογόνου
- Ανάκτησης Αμίνης
- Απογύμνωσης όξινου νερού
- Ανάκτησης Θείου
- Σύστημα τροφοδοσίας λέβητα με νερό / Σύστημα ατμού
- Σύστημα ανάκτησης συμπυκνωμάτων ατμού
- Σύστημα Απιονισμένου νερού
- Σύστημα νερού ψύξεως
- Μονάδα και δίκτυο αέρα γενικής χρήσεως και οργάνων
- Σύστημα τροφοδοσίας υγρού καυσίμου / Σύστημα τροφοδοσίας αερίου καυσίμου
- Πυρσός καύσης
- Σύστημα διαχείρισης και φόρτωσης Θείου.

Αντικείμενο εργασιών:
- Σύνταξη και παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών σε επίπεδο PRIMAVERA 5
- Ανάλυση (spooling) ισομετρικών σχεδίων σωληνώσεων και προσδιορισμός θέσης συγκολλήσεων
- Μελέτες ανύψωσης του εξοπλισμού
- Σύνταξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
- Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων και στηριγμάτων
- Ανέγερση μεταλλικών κατασκευών
- Ανέγερση εξοπλισμού
- Εσωτερική μόνωση εξοπλισμού με Πυροδομή
- Υδραυλικές δοκιμές και καθαρισμός σωληνώσεων
- Τάνυση κοχλίων σε φλάντζες
- Ποιοτικός έλεγχος, Μη καταστροφικές δοκιμές και έλεγχος / ρύθμιση μηχανημάτων του εξοπλισμού
- Βαφή
- Μόνωση σωληνώσεων και εξοπλισμού
- Σύνταξη σχεδίων «Ως κατασκευάστηκε»
- Σύνταξη φακέλων Ποιοτικού Ελέγχου και Δοκιμών
- Συμμετοχή στις θερμικές δοκιμές και στη λειτουργία των Μονάδων.

Ολοκλήρωση εργασιών: Ιούλιος 2012
Συμβατικό Τίμημα: 78.000.000,00 Ευρώ


Σημαντικές πληροφορίες κατασκευής:

- Μεταλλικές κατασκευές: 5.150 τόνοι
- Σωληνώσεις (Ανθρακοχάλυβα, Κράματος & Ανοξ. Χάλυβα): 4.450 τόνοι
- Αριθμός εξπλισμού: 437 τμχ
 
Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι (σε αριθμούς):
- Ραδιογραφίες 20.800
- Δοκιμές σκληρότητας 19.500
- PMI Test 17.700
- Διυσδειτικά Υγρά 22.000
- Υπέρηχοι 2.000
- Ferite Content 16.800