Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Υπό κατασκευή Έργα / Προμήθεια υλικών και κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων και της παραλλαγής της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων, Τμήμα ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων)

Προμήθεια υλικών και κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων και της παραλλαγής της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων, Τμήμα ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων)

 
Το έργο αφορά στην προμήθεια υλικών & την κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400kV συνολικού μήκους 110 χλμ (310 πύργων).

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:

  • Προμήθεια χάλυβα πύργων, αγωγών φάσεως (1.320 χλμ.), αγωγού προστασίας (110 χλμ.), αγωγού εδάφους και των υλικών ενσυρμάτωσης (μονωτήρες, αποσβέστες ταλάντωσης, αντίβαρα, συνδετικό υλικό κτλ.).
  • Πλήρης μελέτη και προμήθεια του αγωγού προστασίας OPGW (110 χλμ.), του υπόγειου καλωδίου Οπτικών Ινών (διηλεκτρικό) και του αναγκαίου εξοπλισμού τους.
  • Πλήρης κατασκευή και θεμελίωση πύργων.
  • Πλήρης ανέγερση πύργων.
  • Πλήρης συναρμολόγηση και εγκατάσταση επί των πύργων, συστημάτων ανάρτησης και τάνυσης των αγωγών.
  • Πλήρης εκτύλιξη υπό ελεγχόμενη τάνυση των αγωγών φάσης και του αγωγού OPGW, καθώς και εκτύλιξη του αγωγού προστασίας, καθώς επίσης εργασίες τελικής ρύθμισης και πρόσδεσης των αγωγών.
  • Εξάρτηση των αγωγών φάσης με την εγκατάσταση ράβδων οπλισμού και αποσβεστών ταλάντωσης.
  • Εγκατάσταση πρόσθετων γειώσεων πύργων, όπου απαιτείται.
  • Εγκατάσταση του Υπόγειου καλωδίου Οπτικών Ινών (διηλεκτρικό) και
  • Συναρμολόγηση συνδέσμων Οπτικών Ινών


Παράδοση του Έργου «με το κλειδί στο χέρι».

Συμβατικό τίμημα: 26.796.613,82 €

Κ.τ.Ε.: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης εργασιών: 2014 – 2016