Βρίσκεστε εδώ: Home Page / Πρόσφατα έργα / Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Θίσβης

Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Θίσβης

 
Κ.τ.Ε.: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.

Αντικείμενο εργασιών:

- Προμήθεια, επίβλεψη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία Εναέριας Γ.Μ. (OHTL) Διπλού Κυκλώματος Δίδυμου Αγωγού 400 KV για τη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Θίσβης.


Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης εργασιών: 2009 – 2010

Συμβατικό τίμημα: 13.000.000,00 €