Έργα κατασκευής, αποξήλωσης, ανακατασκευής & συντήρησης Εναέριων & Υπόγειων δικτύων

Έργα κατασκευής, αποξήλωσης, ανακατασκευής & συντήρησης Εναέριων & Υπόγειων δικτύων και Υ/Σ Χαμηλής, Μέσης & Υψηλής Τάσης στα Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων Αττικής (Αρ.Συμβ. 2171115/2008)

Ιδιοκτήτης Έργου
Δ.Ε.Η. ΑΕ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

21.660.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2008-2011

Ημερομηνία Παράδοσης

2011