Κατασκευή Εναέριων & Υπόγειων Δικτύων Περιοχής Μεσογείων

Κατασκευή Εναέριων & Υπόγειων Δικτύων Περιοχής Μεσογείων, ΔΔ-187 (Συμβ.αρ. 2101111)

Ιδιοκτήτης Έργου
Δ.Ε.Η. ΑΕ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

15.225.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2011 – 2013

Ημερομηνία Παράδοσης

2013