Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Νομό Κιλκίς

Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Νομό Κιλκίς στη θέση Αξιοχώρι

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΝΕΧΟΝ Α.Ε

Περιοχή

ΚΙΛΚΙΣ

Συμβατική Τιμή

530.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2012 – 2013

Ημερομηνία Παράδοσης

2013