Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Νομό Ξάνθης

Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Νομό Ξάνθης στη θέση Καρυδιά

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΝΕΧΟΝ Α.Ε

Περιοχή

ΞΑΝΘΗ

Συμβατική Τιμή

235.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2012 – 2013

Ημερομηνία Παράδοσης

2013