Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Κατασκευή Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Νομό Ξάνθης στη θέση Μαγγανιώτικα

Ιδιοκτήτης Έργου
SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.

Περιοχή

ΞΑΝΘΗ

Συμβατική Τιμή

517.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2012 – 2013

Ημερομηνία Παράδοσης

2013